Jesteś tutaj: Strona główna » ESR » Więcej o ESR

Więcej o ESR

Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach  (ESR) jest nowoczesnym modelem pracy w szkole opartym na paradygmacie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Model ten oferuje nowatorskie podejście do pracy z młodymi ludźmi oraz do samego procesu uczenia się
i wychowania. ESR kładzie nacisk na współpracę i współdziałanie nauczyciela i uczniów oraz podkreśla rolę dialogu, wyzwalającego refleksję
i samoświadomość, jako środka sprzyjającego osiąganiu wspólnych celów.

Główne założenia Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - ESR:

  • Pracuj z uczniem, a nie z jego problemem
  • Skupiaj się na pozytywnej zmianie
  • Szukaj zasobów dziecka, nie deficytów
  • Badaj możliwe i pożądane wersje przyszłości
  • Traktuj ucznia, jako eksperta we wszystkich aspektach jego życia
                                                                                  [George,Iveson, Ratner, 1999].

Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach dostarcza praktycznych rozwiązań z wykorzystaniem konkretnych metod dla oddziaływania pedagogicznego, służącego modyfikacji niepożądanych zachowań uczniów.  Poszanowanie podmiotowości uczniów i uwzględnianie ich potrzeb podczas planowania zmian korzystnie zmienia ich nastawienie do szkoły i wypełnianie roli ucznia. Model ten pozytywnie wpływa na współpracę w klasie i niweluje przejawianie zachowań mobbingowych przez uczniów. Wykorzystanie modelu sprzyja zarówno przezwyciężaniu  problemów emocjonalnych i behawioralnych uczniów, jak też pomaga wspierać ich prawidłowy rozwój. Zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kreowanie i wprowadzanie rozwiązań, adekwatnych do wspólnych potrzeb, powoduje, że proces wychowania dzieci staje się bardziej świadomy i satysfakcjonujący.

Pionierkami podejścia skoncentrowanego w edukacji są Kerstin Måhlberg i Maud Sjöblom ze Szkoły FKC Mellansjo w Taby, w pobliżu Sztokholmu. Polską wersję modelu ESR, dostosowaną do warunków polskiej szkoły, opracowały Ewa Majchrowska i dr Teresa Zubrzycka-Maciąg.

 

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?    >>Pobierz artykuł o ESR (str. 24)<<