Jesteś tutaj: Strona główna » TSR » Szkolenia PSR i TSR » Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenie poświęcone jest poznaniu metody pomagającej dzieciom od 3. roku życia w przezwyciężaniu problemów emocjonalnychi behawioralnych.

Wprowadza w tajniki metody opartej na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach Kids’ Skills – Dam Radę! Metoda stworzona przez fińskiego psychiatrę
dr Bena Furmana cieszy się szerokim zainteresowaniem i cechuje wysoką skutecznością w procesie zdobywania umiejętności przez dzieci.

Szkolenie w nurcie PSR dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych wzbogaceniem warsztatu pracy z osobami z niepełnosprawnością i pogłębianiem refleksji w tym obszarze. Celem szkolenia jest stosowanie Podejścia i narzędzi Skoncentrowanych na Rozwiązaniach w różnych aspektach pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Szkolenie w nurcie PSR dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

Opis szkolenia


 

Warsztat daje możliwość nabycia wiedzy z zakresu kształtowania się więzi, jej znaczenia i roli w rozwoju psychospołecznym człowieka w paradygmacie teorii przywiązania Johna Bowlby’ego.

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat znaczenia bezpiecznego przywiązania, jako czynnika chroniącego przed przemocąi zrachowaniami ryzykownymi i autodestrukcyjnymi w relacjach z innymi i samym sobą.

Poznanie podstaw zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, mechanizmów konstytuowania się zachowania nieadaptacyjnego oraz jego funkcji i formułowania doświadczenia o charakterze korektywnym.

Szkolenie w nurcie PSR dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

Opis szkolenia


 

Szkolenie pozwala na uzyskanie wiedzy w zakresie psychologii kryzysu, symptomatologii różnych rodzajów kryzysu, diagnostyki stanu, potrzeb i zasobów osoby w kryzysie. Umożliwia uzyskanie umiejętności pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w kontekście kryzysu i traumy, w tym w wydarzeniach i wypadkach masowych.

Uczestnicy rozwiną umiejętności pracy z osobą, rodziną w sytuacji kryzysu psychologicznego, z uwzględnieniem specyfiki rodzajów kryzysu i z wykorzystaniem metod i technik TSR.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

Opis szkolenia


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prowadzenia terapii dzieci w wieku od 2 r.ż. do 11 r.ż. i rodzin w obliczu różnych problemów.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

Opis szkolenia


Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat specyfiki okresu dojrzewania (11-21 lat) oraz rozwoju młodego człowieka w kontekście systemu rodzinnego.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

Opis szkolenia


Warsztat daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na pozytywy i zasoby partnerów, jako metody ograniczającej zamęt i pozwalającej skupić się na negocjacji dobrze sformułowanych celów w kontekście roszczeniowym.

Uczestnicy poznają sposoby zachowania równowagi terapeutycznej poprzez dbałość o dynamikę spotkania oraz formę komunikacji sprzyjającej zachowaniu więzi z obiema stronami.

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

Opis szkolenia


Celem warsztatu jest nabycia nowej wiedzy i modyfikowania wiedzy już posiadanej na temat pracy z parą małżeńską rozważającą decyzję o rozwodzie, wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców oraz poznanie technik pracy terapeutycznej w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Efektem szkolenia jest zwiększenie refleksyjności terapeuty pomagającemu rodzinie w sytuacji rozwodu i większa dbałość w sytuacji rozwodu o interes dziecka i przygnębionego małżonka. Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy, w jaki sposób na terenie szkoły pedagodzy mogą wspierać dzieci, których rodzice rozstali się. 

Szkolenie dla osób, które ukończyły minimum I stopień TSR.

Opis szkolenia