Jesteś tutaj: Strona główna » TSR » Szkolenia PSR i TSR » Szkolenia specjalistyczne

PSR w pracy z osobami z niepełnosprawnością

 

Termin

Zbieramy zgłoszenia na szkolenie w 2018r. w Warszawie

Liczba dni

2 dni (21 godz. dydaktycznych)

Czas trwania

Sobota-niedziela: 9:00-17:00

Cele
szkolenia

Stosowanie Podejścia i narzędzi Skoncentrowanych na Rozwiązaniach w różnych aspektach pracy z osobami z niepełnosprawnościami poprzez:

  • Nawiązywanie kontaktu opartego o akceptację klienta
  • Przyjmowanie perspektywy klienta
  • Budowanie relacji z klientem prezentującym zachowania „trudne” z zastosowaniem perspektywy dobrych intencji
  • Rozpoznawanie zasobów klienta i wykorzystywanie ich w diagnozie, określaniu celów i programu pracy
  • Rozpatrywanie problemu wyuczonej bezradności, bierności, efektywności nauczania w aspekcie stosowania metod aktywnych bazujących na zasobach klienta
  • Wykorzystanie skalowania w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, ich rodzicami i zespołem;
  • Zastosowanie metody wyjątków w poszukiwaniu użytecznych form pomocy
  • Stosowanie nagrań video w pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Efekty

Podniesienie kompetencji i wzbogacenie warsztatu pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Nabycie i podzielenie się doświadczeniami ze stosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w różnych obszarach pracy z osobą z niepełnosprawnością. 

Poszerzenie wiedzy na temat własnych zasobów w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Pogłębienie refleksji nad własną pracą z osobą z niepełnosprawnością.

Metoda

Warsztat, metody aktywne w parach i grupie – uczestnicy odgrywają sytuacje zbliżone do praktyki.

Nagrywanie i analizowanie pracy uczestników (Video Interaction Training). 

Uczestnicy

Nauczyciele, pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy i inne osoby zainteresowane wzbogaceniem warsztatu pracy z osobami z niepełnosprawnością i pogłębianiem refleksji w tym obszarze

Usługi
powiązane

Uczestnicy otrzymają:

• Autorski skrypt dotyczący tematyki szkolenia
• Materiały do ćwiczeń
• Bufet kawowy
• Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Cena

500 PLN/os.

Osoba prowadząca

Katarzyna Klimek-Markowicz

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PST-TSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PST-TSR.

Informacje dodatkowe

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej >> 


Zapisz się Harmonogram szkolenia