Jesteś tutaj: Strona główna » TSR » Szkolenia PSR i TSR » Szkolenia specjalistyczne

Praca z rodziną w obliczu rozwodu

 
Termin

 Warszawa, pl. Inwalidów: 13/14 października
(wolne miejsca)

Liczba dni

2 dni

Czas 
trwania

Sobota i niedziela: 9:00-17:00
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Cele

• Omówienie sytuacji zarówno dziecka, jak i rodzica w obliczu rozwodu - etapy przystosowania się do nowej sytuacji rodzinnej
oraz zadania jakie mają do podjęcia rodzice, aby pomóc sobie i dziecku uporać się w tym trudnym okresie.

• Poznanie Zespołu Alienacji Rodzicielskiej - jako pułapki „gry dzieckiem”.

• Przedstawienie możliwości wykorzystania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach do diagnozy i terapii rodzin w sytuacji okołorozwodowej.

• Zaprezentowanie metody prowadzenia równoległej pracy terapeutycznej z dzieckiem oraz jego rodzicami w oparciu o TSR.

• Uświadomienie pedagogom, jak istotna jest umiejętność utrzymywania kontaktu z obojgiem rodziców. Również z tymi, którym sąd nie przyznał prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem.

• Mediacja w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach. 

Efekty

• Zdobycie wiedzy i umiejętności, jak wykorzystując podejście skoncentrowane na rozwiązaniach wspierać rodziny stojące w obliczu rozwodu.

• Zwiększenie refleksyjności terapeuty pomagającemu rodzinie w sytuacji rozwodu.

• Większa dbałość w sytuacji rozwodu o interes dziecka i przygnębionego małżonka.

• Pogłębienie wiedzy, jak pracować z dzieckiem w obliczu żałoby po stracie pełnej rodziny z przezwyciężaniem poczucia zranienia, gniewu i poczucia winy oraz w poszukiwaniu efektywnych praktyk wychowawczych w zależności od wieku dziecka.

• Poszerzenie wachlarza technik do pracy z dzieckiem i osobą dorosłą w obliczu rozwodu.

• Możliwość korzystania z dostosowanych do sytuacji dokumentów wspomagających rozpoznanie sytuacji.

• Zdobycie wiedzy, w jaki sposób na terenie szkoły pedagodzy mogą wspierać dzieci, których rodzice rozstali się. 

Metoda

Aktywne metody pracy połączone z pracą indywidualną oraz w grupach.

Prezentacja nagrań autentycznych sesji terapeutycznych wraz z ich analizą.

Ćwiczenia i zadania warsztatowe

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy stykają się ze zjawiskiem rozpadu rodziny, małżeństwa, pary – psycholodzy, terapeuci, pedagodzy, asystenci rodzinni.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie na poziomie podstawowym – I stopień TSR w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych. 

Usługi
powiązane

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna i papierowa):

• Autorski skrypt dotyczący tematyki szkolenia
• Materiały do ćwiczeń
• Prezentacje autentycznych sesji terapeutycznych
• Bufet kawowy
• Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Cena

500 PLN/os.

Osoba
prowadząca
Ewa Majchrowska
Certyfikacja
Szkolenie jest akredytowane przez PST-TSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PST-TSR.
Informacja
dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej >> 

Szkolenie dla osób, które ukończyły:

  • I lub II stopień TSR

Zapisz się Harmonogram szkolenia