Jesteś tutaj: Strona główna » TSR » Szkolenia PSR i TSR » Szkolenia specjalistyczne

Praca w oparciu o relacje w diadzie - terapia pary

 
Termin

Zbieram zgłoszenia na kolejną edycję szkolenia

Liczba dni

2 dni (21 godz. dydaktycznych)

Czas 
trwania

Sobota i niedziela: 9:00-17:00
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Cele

Przygotowanie uczestników do pracy z dwiema osobami będącymi w relacji, np. rodzic-dziecko, mąż-żona, partnerzy, itp.

W pierwszej części szkolenia uczestnicy doskonalą umiejętność pracy na relacji z jednym klientem, używając technik TSR.

Następnie uczą się prowadzenia wywiadu z dwiema osobami jednocześnie, co wymaga umiejętności pracy na relacji przy wspólnie ustalonym celu, do którego prowadzi wiele dróg.

Efekty

Warsztat daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na pozytywy i zasoby partnerów, jako metody ograniczającej zamęt i pozwalającej skupić się na negocjacji dobrze sformułowanych celów w kontekście roszczeniowym.

Uczestnicy poznają sposoby zachowania równowagi terapeutycznej poprzez dbałość o dynamikę spotkania oraz formę komunikacji sprzyjającej zachowaniu więzi z obiema stronami.

Rozszerzą wiedzę dotyczącą pytań relacyjnych w oparciu o różne techniki TSR i ich zastosowanie.

Każdy zapozna się z metodami pracy w obliczu kłótni na sesji z wykorzystaniem wiedzy, kiedy pracować we dwoje na relacji,
a kiedy indywidualnie.

Poruszone zostaną zagadnienia odnośnie sesji jednego z partnerów.

Wykorzystane zostaną techniki terapeutyczne do refleksji nad historią życia związku w celu uświadomienia partnerom ich zasobów.

Metoda

Zajęcia prowadzone są metodą wykładową i metodami aktywnymi: struktury ćwiczeniowe indywidualne i grupowe.

Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku, możliwa jest superwizja pracy uczestników oraz przewidziana jest prezentacja materiału filmowego z sesji prowadzącego.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: terapeutów TSR, psychologów i pedagogów, którzy wcześniej poznali podstawy
TSR - minimum I stopień TSR oraz pracują lub chcą pracować z diadami lub pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy na relacji
z różnymi klientami.

Usługi
powiązane

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna i papierowa):

• Autorski skrypt dotyczący tematyki szkolenia
• Materiały do ćwiczeń
• Prezentacje autentycznych sesji terapeutycznych
• Bufet kawowy
• Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Cena

500 PLN/os.

Osoba
prowadząca
Ewa Majchrowska
Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PST-TSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PST-TSR.

Informacja
dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej >> 

Szkolenie dla osób, które ukończyły:

  • I lub II stopień TSR

Zapisz się Harmonogram szkolenia