Jesteś tutaj: Strona główna » TSR » Szkolenia PSR i TSR » Szkolenia specjalistyczne

Interwencja Kryzysowa w PSR

 
Termin

Warszawa, pl. Inwalidów:
I zjazd: 29/30 września
II zjazd: 27/28 października
III zjazd: 24/25 listopada
(zapis na listę rezerwową)
Liczba dni

6 dni (64 godz. dydaktyczne)

Czas 
trwania

Soboty i niedziele: 9:00-17:00
(godziny samego szkolenia, bez dodanej przerwy obiadowej)

Tematyka
szkolenia
I zjazd
Kryzys psychologiczny – psychologia kryzysu, diagnostyka, kierunki pracy z klientem, podstawy interwencji kryzysowej w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

II zjazd
Praca z klientem w kryzysie potraumatycznym i po traumie z wykorzystaniem technik TSR, z uwzględnieniem kontekstu zaburzeń pourazowych. Żałoba i utrata w kontekście kryzysu traumatycznego.

III zjazd
Kryzys suicydalny – praca z klientem rozważającym rozstanie się z życiem, po próbie samobójczej i rodziną po dokonanym samobójstwie.
Cele

Zyskanie wiedzy w zakresie psychologii kryzysu, symptomatologii różnych rodzajów kryzysu, diagnostyki stanu, potrzeb i zasobów osoby w kryzysie.

Nabycie wiedzy i umiejętności nawiązywania kontaktu i pracy z klientem w sytuacji kryzysu psychologicznego z wykorzystaniem zasad interwencji kryzysowej w konwencji TSR.

Rozwijanie umiejętności pracy z klientem w sytuacji kryzysu suicydalnego, pracy z rodziną po próbie samobójczej członka rodziny i po dokonanym samobójstwie.

Doskonalenie warsztatu pracy z osobami w sytuacji kryzysu potraumatycznego, w sytuacji utraty i żałoby z wykorzystaniem narzędzi i technik TSR.

Zyskanie umiejętności pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w kontekście kryzysu i traumy, w tym w wydarzeniach i wypadkach masowych.

Efekty

Uczestnicy rozwiną umiejętności pracy z osobą, rodziną w sytuacji kryzysu psychologicznego, z uwzględnieniem specyfiki rodzajów kryzysu i z wykorzystaniem metod i technik TSR.

Uświadomienie i rozwijanie mocnych stron uczestników szkolenia w kontakcie z osobami w sytuacjach kryzysowych.

Metoda

Podczas szkoleń wykorzystujemy materiały filmowe.

Praca warsztatowa toczy się w grupach i na forum w zależności od potrzeb uczestników.

Osoba prowadząca „na gorąco” zaprezentuje swój styl pracy. 

Uczestnicy

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu PSR na poziomie podstawowym – I stopień w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych.

Usługi
powiązane

Bufet kawowy w trakcie szkolenia.

Materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia związane z tematyką zajęć.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena

1550 PLN/os. - dla szkolenia realizowanego w Warszawie
(I rata – 700 zł,  II rata – 450 zł,  III rata – 400zł)*

Osoba
prowadząca

Liliana Krzywicka

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez PST-TSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PST-TSR.

Informacja
dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej >>  

*Transze są płatne najpóźniej na 14 dni przed każdym zjazdem.
 

Zapisz się Harmonogram szkolenia