Jesteś tutaj: Strona główna » ESR » Szkolenia ESR » Coaching w edukacji

Coaching w edukacji

 

Termin

 

Liczba dni

2 dni

Czas trwania

9:00-17:00

Cele

Warsztat daje możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zastosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Edukacji.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników krok po kroku z nowatorskim programem „Coaching w Edukacji SR”.
Nabycia przez uczestników praktycznej wiedzy w zakresie zastosowania programu od momentu wdrożenia go do szkoły, aż po ewaluację projektu.

Efekty

Program dostarcza nauczycielom oraz coachom konkretnych narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia projektu.

Warsztat uczy współpracy między nauczycielami, coachem i uczniami.

Uczestnicy poznają obowiązki coacha, zdobędą umiejętności strategicznego planowania procesu coachingowego i jego wprowadzenia do programu edukacji w szkole.

Metoda

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów oraz prezentacji filmu.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów pracujących w szkołach oraz innych pracowników oświatowych,
którzy ukończyli szkolenie z Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Oferta cenowa

400 PLN/os.


Zapisz się