Jesteś tutaj: Strona główna » TSR » Szkolenia TSR » Szkolenia specjalistyczne

Bezpieczne przywiązania

 

Termin

Warszawa, pl. Inwalidów: 16/17 września
(wolne miejsca)

7Liczba dni

2 dni

Czas trwania

Sobota i niedziela: 9:00-17:00

Cele

Warsztat daje możliwość nabycia wiedzy z zakresu kształtowania się więzi, jej znaczenia i roli w rozwoju psychospołecznym człowieka w paradygmacie teorii przywiązania Johna Bowlby’ego.

Uczestnicy uzyskują wiedzę na temat znaczenia relacji przywiązania, jako czynnika chroniącego przed przemocą i zachowaniami ryzykownymi.

Poznają podstawy zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, mechanizmów konstytuowania się zachowania nieadaptacyjnego oraz jego funkcji.

W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności diagnozowania zaburzeń więzi i zachowania w pracy
z dzieckiem i rodzicem/opiekunem, identyfikacji zagrożeń dla późniejszego funkcjonowania w bliskich związkach.

Przedstawione zostaną sposoby pracy z rodziną zastępczą/adopcyjną nad zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, natomiast uczestnicy będą mieli okazję zyskać wiedzę i nabyć umiejętności konstruowania warunków i doświadczeń korektywnych niezbędnych do modyfikacji zaburzeń zachowania w kontekście zaburzeń więzi, jako strategii profilaktycznej.

Efekty

Uczestnicy szkolenia zwiększą swoje kompetencje psychologiczne w zakresie rozpoznawania, rozumienia mechanizmów zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, zaburzeń więzi oraz sposobów ich modyfikacji.

Udoskonalą również strategie prewencyjne/profilaktyczne z wykorzystaniem paradygmatu przywiązania. 

Metoda

Wykład, psychodrama, praca w oparciu o kwestionariusze diagnostyczne, praca na wybranych przypadkach (casusy).

Uczestnicy

Osoby pracujące w obszarze pieczy zastępczej – z rodzinami zastępczymi i rodzinami dysfunkcjonalnymi.

Usługi powiązane

Bufet kawowy w trakcie szkolenia.

Przygotowanie materiałów szkoleniowych związanych z tematyką zajęć.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wpisaną liczbą godzin.

Oferta cenowa

600 PLN/os.

Osoba prowadząca

Liliana Krzywicka 

Informacja dodatkowa

Wybierając szkolenia w LETSR wspierasz program Pajacyk realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.
Dowiedz się więcej >> 

 

Zapisz się